“Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka”

loga-wszystkie 1

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej realizuje projekt pn. “Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka”

„Old traditions always young- Polish – Belarusian cooperation to preserve the cultural heritage of the city of Mosty and the municipality of Czarna Bialostocka”

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy grantowej nr PLBU.01.01.00-20-0825/19-00 z dnia 17.04.2019 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:
Partner wiodący: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Partner 1: Regionalne Centrum Rzemiosł w Mostach

Partner 2 : Sektor Kultury Okręgowego Komitetu Wykonawczego  w Mostach

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 59 992,50 euro
Dofinansowanie: 52 997,37 euro

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy

Główny cel programu: Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i umiejętności między twórcami Polski i Białorusi poprzez udział w organizowanych imprezach plenerowych po obu stronach granicy. Przywrócenie starych technologii i rozwoju nowych, bardziej zaawansowanych trendów w działalności rzemieślniczej. Zaangażowanie młodego pokolenia w ożywienie      i rozwój tradycyjnej kultury Polski i Białorusi. Nawiązywanie kontaktów między rzemieślnikami w celu ożywienia i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego obu regionów.

Główne działania w projekcie:
– zorganizowanie i przeprowadzenie pleneru garncarskiego oraz dwóch plenerów rzeźbiarskich w gminie Czarna Białostocka oraz mieście Mosty na Białorusi

– Organizacja Festiwalu Rzemiosł Ludowych w Mostach (Białoruś)

– Organizacja Dnia Otwartego dla społeczności lokalnej, związanego z tradycjami rękodzielniczymi regionu ( Niemczyn, gmina Czarna Białostocka)

– Przeprowadzenie konkursu dla dzieci dot. tradycji rękodzielniczych (gmina Czarna Białostocka)
– budowa wiaty i zakup pieca do wypału ceramiki (Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, gmina Czarna Białostocka)

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020”.