„Dawne tradycje wiecznie młode – współpraca polsko-białoruska w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy Czarna Białostocka”

loga-wszystkie 1

Zapraszamy do udziału w plenerze rzeźbiarskim w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie; w dniach 6-12.09.2021 r.

Organizator : Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

Plener odbędzie się w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Podczas siedmiodniowego pleneru każdy z uczestników wykona rzeźbę o wysokości ok 1,5 m o tematyce związanej z rękodzielniczymi tradycjami oraz z życiem codziennym podlaskiej wsi. Prace powstałe podczas pleneru pozostają własnością Organizatora – Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej.                      Plener rozpoczynamy w czwartek 06.09.2021 r. o godz. 12.00, kończymy w niedzielę 12.09.2021 r. ok. godz. 11.00.

Na plener zapraszamy:

– rzeźbiarzy, twórców ludowych

Główne założenia warsztatów:

– konsolidacja środowisk i wymiana doświadczeń wśród twórców rzeźbiarzy.

– popularyzacja tradycji rękodzielniczych regionu, kultury ludowej podlaskiej wsi

Organizator zapewnia uczestnikom pleneru wyżywienie i zakwaterowanie oraz opłatę za udział w plenerze, która wypłacana będzie na podstawie dokumentu księgowego (faktura, rachunek do umowy o dzieło)

Kontakt do organizatora : tel. 606915212 Grzegorz Bogdanowicz – Dyrektor DK,  tel. 698519658 – Anna Stefańczuk – koordynator

Kontakt mailowy: dkczarnabial@gmail.com, crl.czarnabialostocka@gmail.com

Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną lub mailową do dnia 20.08.2021 r.

Osoby, które zadeklarują chęć udziału w wydarzeniu, zobowiązane będą do wypełnienia karty zgłoszenia oraz wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.