2013-fot-wkowalczuk-397

II Międzynarodowy Plener Garncarski „W kręgu tradycji – ceramika siwa” 2013 r.

W 2013 r. na warsztatach dodatkowo gościli twórcy ceramiki siwej z Ukrainy i Łotwy. Impreza stwarza nowe możliwości wzajemnego poznania się i konsolidacji środowisk garncarskich z różnych krajów. Służy też garncarzom w odkrywaniu nowych możliwości współdziałania ponad granicami, wymianie doświadczeń zawodowych, wymianie artystycznej.

Misją Międzynarodowych Plenerów Garncarskich Ceramiki Siwej w Czarnej Wsi Kościelnej jest zachowanie unikalnej technologii, kultywowanie lokalnych tradycji wzorniczych i zdobniczych, oraz utrzymanie i rozwijanie zbytu na wytwarzane tradycyjne formy naczyń.

Spotkania plenerowe to czas dyskusji, spotkań studialnych w etnograficznych magazynach muzealnych gdzie garncarze poznają dorobek podlaskich pracowni garncarskich, analizy zapisów filmów archiwalnych poświęconych garncarstwu, wymiany doświadczeń z zakresu przygotowania gliny, toczenia naczyń i ich wypału. To również czas prac warsztatowych w trakcie których, garncarze doskonalą kształty tradycyjnych naczyń i gładzonych zdobień.

http://ceramikasiwa.weebly.com