s1m38632

III Międzynarodowe Warsztaty Garncarskie „ Ceramika siwa – inspirowana tradycją”

III Międzynarodowe spotkania warsztatowe “Ceramika siwa inspirowana tradycją”odbyły się w dniach 25-28.08.2016 r. w trzech pracowniach garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej: Pawła Piechowskiego, Jana Kudrewicza, Mirosława Piechowskiego. Tematem spotkań, tym razem, był dzban. W wydarzeniu udział wzięli kontynuatorzy tradycji garncarstwa z Białorusi,Ukrainy, Litwy i Polski. Warsztaty służyły wypracowaniu nowych wzorów naczyń inspirowanymi tradycyjnymi kształtami i sposobami ich zdobienia,podnoszeniu kompetencji pracowni garncarskich a także wymianie doświadczeń w zakresie technologii oraz promocji wytwarzanych produktów.

Podczas czterech dni trwania imprezy osoby zainteresowane mogły odwiedzić pracownie, aby podpatrzeć jak powstają naczynia ceramiczne w wykonaniu mistrzów tego rzemiosła.

Prace powstałe podczas warsztatów prezentowane były jesienią na wystawie w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, obecnie można je oglądać na stałej ekspozycji w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

LOGO DOM KULTURY KRZYWElogo-crl9

logo-muzeumlogo-woak-umwpOpen-Znak-210x210-Cmyk.indd