Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego – 25 lecie szlaku 1994-2019

plakat (1) (1)

W roku 2019 mija 25 lat od momentu utworzenia szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego. Przez te wszystkie lata szlak stał się „perełką” Podlasia przyciągającą co roku wielu turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Przez cały czas jest wymieniany jako jedna z głównych atrakcji turystycznych promujących walory kulturowe naszego regionu. Jego głównym celem jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, kontynuujących wielowiekowe tradycje rękodzieła regionu oraz udostępnienie ich turystom i koneserom sztuki ludowej. Organizowany co roku Piknik etnograficzny na szlaku jest wydarzeniem, które przyczynia się w dużej mierze do promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego związanego z tradycyjnym rzemiosłem i zwyczajami.

W dniach od 1 do 3 maja, w godz. 11.00-17.00 rękodzielnicy i artyści ludowi zaprezentują swoje wyroby i technologie wykorzystywane do ich wytwarzania oraz będą zachęcać turystów do odwiedzenia warsztatów w trakcie sezonu.

W programie pikniku:

– zwiedzanie pracowni garncarskich i kuźni.

– prezentacja tradycyjnych technologii i wyrobów (kowalstwo, tkactwo, pisankarstwo, krajki, zabawki ludowe, rzeźba ludowa, łyżkarstwo).

– warsztaty rękodzieła

-wystawa ceramiki siwej i krzyży – prac powstałych podczas Międzynarodowych plenerów ceramiki siwej i kowalstwa tradycyjnego w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie

– stoiska z regionalną, zdrową żywnością

– stoiska z ofertą turystyczną

– warsztaty tradycyjnego kiszenia

– występ zespołu Trio Akord (2 maja) oraz Kapeli Batareja (3 maja)

ZAPRASZAMY !!!