Krzyż Kowalski

Ręcznie kute żelazne krzyże umieszczane na wierzchołkach kapliczek i krzyży drewnianych należą do charakterystycznych wytworów polskiej sztuki ludowej. W Polsce zaczęły się pojawiać już w XVIII wieku. Szczytowy okres ich rozwoju przypada na ostatnie dziesięciolecia XIX-ego i początek XX wieku.

Tradycja ich wykonywania zanikła na początku ubiegłego stulecia wraz z odejściem od zwyczaju stawiania drewnianych krzyży. Pod wpływem zmieniającej się mody na miejsce starych zniszczonych, stawiane są nowe, metalowe, pozbawione kutych elementów. 
Krzyże zajmują ważne miejsce w wiejskim pejzażu północno-wschodniej Polski. Zwraca uwagę ich mnogość i bogactwo form. Widoczne to jest szczególnie we wschodniej części woj. podlaskiego, w której zachowane krzyże fundowane były przez wyznawców zarówno katolicyzmu jak i prawosławia.
Podlaskie kute krzyże są nie tylko świadectwem pobożności i religijności społeczności wiejskiej, ale też dziełami sztuki ludowej odznaczającymi się walorami plastycznymi i bogactwem form oraz kunsztem artystycznym miejscowych wiejskich rzemieślników. Krzyże te zachwycają swoją niespotykaną w innych regionach Polski oryginalnością, dekoracyjnością i różnorodnością rozwiązań kompozycyjnych, które nie mają swoich odpowiedników w oficjalnym nurcie sztuki. Ich walory artystyczne dorównują krzyżom z terenu Litwy, które w 2001 roku zostały wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO.

W 2012 r. w Czarnej Wsi Kościelnej odbył się plener “W kręgu tradycji – krzyż kowalski” w którym udział wzięli kowale z Polski i Litwy.

Plener Sztuk Wszelakich

Dom Kultury i Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej Pryzmat co roku w Centrum Rękodzieła Ludowego organizuje Ogólnopolski Plener Sztuk Wszelakich. Plener adresowany jest do wszystkich pełnoletnich miłośników sztuk artystycznych np.: malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, rysowników , fotografów itp. Plener trwa ok 5 dni i odbywa się zazwyczaj pod koniec lipca. Podsumowaniem pleneru za każdym razem jest Wystawa Plenerowa organizowana w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej. Zgodnie z regulaminem, każdy z uczestników zobowiązany jest do przekazania jednej kompletnej pracy w formacie min. A4, nie później niż dwa tygodnie przed ustaloną datą wystawy. Dokładne informacje zamieszczane będą na bieżąco.

Zapisy i szczegółowe informacje: Andrzej Kudlewski tel. 692948803

Plener Fotograficzny

   Dom Kultury i Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej Pryzmat co roku w Centrum Rękodzieła Ludowego organizuje Ogólnopolski Plener Fotograficzny. Niezwykle malownicze okolice gminy Czarna Białostocka są wspaniałym tematem do utrwalania w kadrze najpiękniejszych miejsc i wyjątkowych klimatów podlaskich wsi. Plener skierowany jest do fotografów profesjonalnych i amatorów. To nie tylko wymiana doświadczeń związanych z pasją fotograficzną, ale także spotkanie niezwykłych ludzi.
Podsumowaniem Pleneru Fotograficznego jest Wystawa Poplenerowa, która odbywa się w terminie wskazanym przez organizatora (zwykle przełom września i października).

Zapisy i szczegółowe informacje: Andrzej Kudlewski tel. 692948803

Warsztat tkactwa (tkanina dwuosnowowa) – 13-15.01.2016 r.

Podczas warsztatu zapoznamy się z dawnymi metodami tkania chodników oraz tkaniny dwuosnowowej.
W programie:
– organizacja pracowni tkackiej
– nauka snucia i zakładania osnowy
– budowa i obsługa tradycyjnych krosien tkackich o konstrukcji poziomej
– projektowanie i wykonywanie tkanin dwuosnowowych
W cenę warsztatu wliczony jest koszt noclegu oraz koszt wszystkich materiałów używanych podczas warsztatu. Prace wykonane podczas warsztatów pozostają własnością uczestnika.
Warsztat prowadzi Teresa Pryzmont – mistrzyni tkaniny dwuosnowowej, jedna z najbardziej wytrawnych i utytułowanych kontynuatorek tradycji tkackiej na Podlasiu.
Cena 300 zł
Ilość miejsc – 5
Zgłoszenia pod nr 698519658 
Serdecznie zapraszamy !

Warsztat batiku – 04-05.2016 r.

Batik – technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces woskowania i farbowania można powtarzać wielokrotnie.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty batiku do Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.

Cena – 225 zł ( w cenę wliczony jest koszt materiałów oraz noclegu)

Liczba miejsc – 15 osób

Zapisy pod nr tel. 698519658

ZAPRASZAMY!!!!