Wszystkie wpisy, których autorem jest ania

„Dawne tradycje wiecznie młode – współpraca polsko-białoruska w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy Czarna Białostocka”

loga-wszystkie 1

Zapraszamy do udziału w plenerze rzeźbiarskim w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie; w dniach 6-12.09.2021 r.

Organizator : Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

Plener odbędzie się w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Podczas siedmiodniowego pleneru każdy z uczestników wykona rzeźbę o wysokości ok 1,5 m o tematyce związanej z rękodzielniczymi tradycjami oraz z życiem codziennym podlaskiej wsi. Prace powstałe podczas pleneru pozostają własnością Organizatora – Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej.                      Plener rozpoczynamy w czwartek 06.09.2021 r. o godz. 12.00, kończymy w niedzielę 12.09.2021 r. ok. godz. 11.00.

Na plener zapraszamy:

– rzeźbiarzy, twórców ludowych

Główne założenia warsztatów:

– konsolidacja środowisk i wymiana doświadczeń wśród twórców rzeźbiarzy.

– popularyzacja tradycji rękodzielniczych regionu, kultury ludowej podlaskiej wsi

Organizator zapewnia uczestnikom pleneru wyżywienie i zakwaterowanie oraz opłatę za udział w plenerze, która wypłacana będzie na podstawie dokumentu księgowego (faktura, rachunek do umowy o dzieło)

Kontakt do organizatora : tel. 606915212 Grzegorz Bogdanowicz – Dyrektor DK,  tel. 698519658 – Anna Stefańczuk – koordynator

Kontakt mailowy: dkczarnabial@gmail.com, crl.czarnabialostocka@gmail.com

Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną lub mailową do dnia 20.08.2021 r.

Osoby, które zadeklarują chęć udziału w wydarzeniu, zobowiązane będą do wypełnienia karty zgłoszenia oraz wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

“Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka”

loga-wszystkie 1

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej realizuje projekt pn. “Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka”

„Old traditions always young- Polish – Belarusian cooperation to preserve the cultural heritage of the city of Mosty and the municipality of Czarna Bialostocka”

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy grantowej nr PLBU.01.01.00-20-0825/19-00 z dnia 17.04.2019 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:
Partner wiodący: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Partner 1: Regionalne Centrum Rzemiosł w Mostach

Partner 2 : Sektor Kultury Okręgowego Komitetu Wykonawczego  w Mostach

Budżet projektu:
Wartość całkowita projektu: 59 992,50 euro
Dofinansowanie: 52 997,37 euro

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy

Główny cel programu: Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i umiejętności między twórcami Polski i Białorusi poprzez udział w organizowanych imprezach plenerowych po obu stronach granicy. Przywrócenie starych technologii i rozwoju nowych, bardziej zaawansowanych trendów w działalności rzemieślniczej. Zaangażowanie młodego pokolenia w ożywienie      i rozwój tradycyjnej kultury Polski i Białorusi. Nawiązywanie kontaktów między rzemieślnikami w celu ożywienia i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego obu regionów.

Główne działania w projekcie:
– zorganizowanie i przeprowadzenie pleneru garncarskiego oraz dwóch plenerów rzeźbiarskich w gminie Czarna Białostocka oraz mieście Mosty na Białorusi

– Organizacja Festiwalu Rzemiosł Ludowych w Mostach (Białoruś)

– Organizacja Dnia Otwartego dla społeczności lokalnej, związanego z tradycjami rękodzielniczymi regionu ( Niemczyn, gmina Czarna Białostocka)

– Przeprowadzenie konkursu dla dzieci dot. tradycji rękodzielniczych (gmina Czarna Białostocka)
– budowa wiaty i zakup pieca do wypału ceramiki (Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, gmina Czarna Białostocka)

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020”.

Warsztat garncarstwa tradycyjnego 03-06.06.2021 r.

13517728_1292397290817669_208938373_o

Zapraszamy serdecznie na warsztaty garncarstwa tradycyjnego, które poprowadzi mistrz garncarstwa Wojciech Maculewicz. Podczas warsztatu poznasz zasady i podstawowe chwyty do pracy z gliną na kole garncarskim. Będziemy toczyć kubki, miseczki, garnuszki i inne formy. Dowiesz się na temat wypału gliny oraz wspólnie odwiedzimy tradycyjną pracownię garncarską w Czarnej Wsi Kościelnej. Ponadto w programie przewidziane jest również zwiedzanie pracowni kowala oraz łyżkarza położonych również na szlaku rękodzieła ludowego.

Zaczynamy 3 czerwca o godz. 15.00, kończymy 6 czerwca o godz. 15.00, adres: Centrum Rękodzieła Ludowego, Niemczyn 41, 16-020 Czarna Białostocka.
Cena warsztatu to 468 zł/os.
W cenę wliczone są trzy noclegi w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie w pokojach trzyosobowych z łazienką, materiały oraz wypał prac. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia za dodatkową opłatą.
Liczba miejsc – min. 6 max. 8
Zapisy pod nr tel. 698519658
Zapraszamy do udziału!

Warsztat garncarstwa tradycyjnego 13-15.11.2020 r.

10580217_795377227173910_7298427683304663988_nNie święci garnki lepią…, aby się przekonać że Ty też potrafisz, przyjedź do nas na warsztat garncarstwa tradycyjnego. Tutaj przy pomocy twórcy ludowego – garncarza z dziada pradziada – Mirosława Piechowskiego, poznasz zasady i podstawowe chwyty do pracy z gliną na kole garncarskim. Będziemy toczyć kubki, miseczki, garnuszki i inne formy. Dowiesz się na temat wypału gliny oraz wspólnie odwiedzimy tradycyjną pracownię garncarską w Czarnej Wsi Kościelnej.
Cena warsztatu to 340 zł/os.
W cenę wliczone są dwa noclegi w Centrum Rękodzieła w pokojach trzyosobowych z łazienką, wyżywienie, materiały oraz wypał prac.
Liczba miejsc – min. 6 max. 10
Zapisy pod nr tel. 698519658
Zapraszamy do udziału!

Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego – 25 lecie szlaku 1994-2019

plakat (1) (1)

W roku 2019 mija 25 lat od momentu utworzenia szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego. Przez te wszystkie lata szlak stał się „perełką” Podlasia przyciągającą co roku wielu turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Przez cały czas jest wymieniany jako jedna z głównych atrakcji turystycznych promujących walory kulturowe naszego regionu. Jego głównym celem jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, kontynuujących wielowiekowe tradycje rękodzieła regionu oraz udostępnienie ich turystom i koneserom sztuki ludowej. Organizowany co roku Piknik etnograficzny na szlaku jest wydarzeniem, które przyczynia się w dużej mierze do promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego związanego z tradycyjnym rzemiosłem i zwyczajami.

W dniach od 1 do 3 maja, w godz. 11.00-17.00 rękodzielnicy i artyści ludowi zaprezentują swoje wyroby i technologie wykorzystywane do ich wytwarzania oraz będą zachęcać turystów do odwiedzenia warsztatów w trakcie sezonu.

W programie pikniku:

– zwiedzanie pracowni garncarskich i kuźni.

– prezentacja tradycyjnych technologii i wyrobów (kowalstwo, tkactwo, pisankarstwo, krajki, zabawki ludowe, rzeźba ludowa, łyżkarstwo).

– warsztaty rękodzieła

-wystawa ceramiki siwej i krzyży – prac powstałych podczas Międzynarodowych plenerów ceramiki siwej i kowalstwa tradycyjnego w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie

– stoiska z regionalną, zdrową żywnością

– stoiska z ofertą turystyczną

– warsztaty tradycyjnego kiszenia

– występ zespołu Trio Akord (2 maja) oraz Kapeli Batareja (3 maja)

ZAPRASZAMY !!!